מסרים מהספר ˝ת´נילי מסר˝

 

ומהקלפים "מגישה להישג"

 
רוצים מסר יומי?
מתלבטים איזו גישה לנקוט?
מחפשים כיוון?

עליך לבחור מספר אקראי וללחוץ עליו