מהו הבית האמיתי שלכם?
יש בית שבו אתם גרים עם המשפחה ועם האנשים הקרובים לכם.
יש בית שהוא היקום כולו: בעלי-חיים, עצים, פרחים, כוכבים ... ואתם חלק בלתי-נפרד ממנו.
ויש בית אישי פנימי - שהוא האיכות הייחודית של כל אחד ואחד מכם.

המצב השלם המקבל והאוהב מתאפשר, רק כאשר אתם חשים שייכים לכל אחד מהבתים;
כשאתם מוקפים באנשים שאתם אוהבים, והקשר מפרה את שני הצדדים.
כשאתם מרגישים חלק מהטבע, מריקוד החיים, ונהנים מציוץ הציפורים, מצבעם ומריחם של הפרחים.
וכשאתם נאמנים לחלוטין לאיכותכם הפנימית מתוך חופש בחירה מלא.

במצב השלם הזה אתם חשים אהבה ללא תנאי אל עצמכם ואל כל הסובב אתכם. אתם יכולים להגשים כל חלום וליצור כל יצירה.

הקיום שלכם הוא חלק בלתי-נפרד מהיקום כולו והוא קשר של הפריה הדדית.