מצב של אי-ודאות, בלבול פנימי וחוסר בהירות אינו מאפשר לכם לקבל החלטה או לנקוט פעולה כלשהי.

זה הזמן להזכירכם שאתם יכולים לממש את חופש הבחירה המלא שניתן לכם, ואת היכולת שלכם לברוא וליצור מציאות שתתאים לכם בכל רגע נתון בחיים. לשם כך עליכם לפתח את יכולת ההתבוננות פנימה, וזו תאפשר לכם להעריך את הפוטנציאל הטמון בכם.

הכינו טבלה מחולקת לשני טורים:
בטור הראשון - רשמו את כל היכולות שלכם, את רגשותיהם החיוביים, את התכונות שאתם אוהבים בעצמכם ואת הדברים שמעצימים אתכם.
בטור השני - רשמו את כל התכונות והרגשות שאינכם אוהבים אצלכם ושמחלישים אתכם.
עתה התבוננו בשני הטורים. מצאו במקביל לכל גורם שמחליש אתכם (בטור השני) גורם שמעצים אתכם (בטור הראשון).

מהיום והלאה, כשתימצאו במצב שמחליש אתכם, בדקו מה במקביל מעצים אתכם. תנו לו להתגלות במלוא כוחו, וראו זה פלא!
אתם מתחזקים, אתם פחות ביקורתיים ופחות שיפוטיים.

אתם אמיתיים יותר, בטוחים ומוכנים לאתגרי החיים.